Kraftpriser idag

Priser gjelder fra uke 19

       

   (meldt uke 17)

Produkt Periode Totalpris (øre/kWh) Totalpris (øre/kWh) inkl MVA
Standard Variabel kraftpris

 06.05.2019 - 

 

49,20

 

 

61,50

 

 
Svartisspot 06.05.2019 -  områdepris + 3,70 områdepris + 4,63  
Meløyspot 06.05.2019 - 01.05.2020 områdepris + 4,70  områdepris + 5,88  
Sponsorspot 06.05.2019 -  områdepris + 5,70 områdepris + 7,13
Fastpris 1 år

 

06.05.2019 - 01.05.2020

 

44,70

55,88

 
Fastpris 2 år

 

06.05.2019 - 01.05.2021

 

42,15

52,69

Fastpris 3 år

 

06.05.2019 - 01.05.2022

 

39,80

49,75