Kraftpriser idag

Priser gjelder fra uke 52

       

   (meldt uke 50)

Produkt Periode Totalpris (øre/kWh) Totalpris (øre/kWh) inkl MVA
Standard Variabel kraftpris 24.12.2018 - 59,80 74,75  
Svartisspot 24.12.2018 -  områdepris + 2,40 områdepris + 3,00  
Meløyspot 24.12.2018 - 01.01.2020 områdepris + 4,30  områdepris + 5,38  
Sponsorspot 24.12.2018 -  områdepris + 5,30 områdepris + 6,63
Fastpris 1 år 24.12.2018 - 01.01.2020 59,75 74,69  
Fastpris 2 år 24.12.2018 - 01.01.2021 57,65 72,06  
Fastpris 3 år 24.12.2018 - 01.01.2022 55,63 69,54