Kraftpriser idag

Priser gjelder fra uke10 og uke 12

       

   (meldt uke 8)

Produkt Periode Totalpris (øre/kWh) Totalpris (øre/kWh) inkl MVA
Standard Variabel kraftpris

04.03.2019 -

18.03.2019 -

66,10

59,10

82,63

73,88

 
Svartisspot 04.03.2019 -  områdepris + 3,70 områdepris + 4,63  
Meløyspot 04.03.2019 - 01.03.2020 områdepris + 4,70  områdepris + 5,88  
Sponsorspot 04.03.2019 -  områdepris + 5,70 områdepris + 7,13
Fastpris 1 år 04.03.2019 - 01.03.2020 54,00 67,50  
Fastpris 2 år 04.03.2019 - 01.03.2021 48,65 60,81  
Fastpris 3 år 04.03.2019 - 01.03.2022 45,65 57,06