Produksjon

 

 

Meløy Energi eier 2 kraftstasjoner

Lysvatn og Rendalselva kraftstasjon

Lysvatn kraftstasjon ble satt i drift