Fibernett

  

 

 

Meløy Energi bygger fibernett i Meløy.  Dette innebærer stamforbindelser og aksessnett ut til kunden.

Vi har så langt bygget ut deler av Ørnes, Neverdal og Glomfjord.

I tillegg er Holandsfjord, Halsa og Ågskardet fullt utbygd.  I overkant av 500 kunder er tilkoplet fiberkabel hos Meløy Energi.

Tjenesteleverandør er Signal AS, som igjen er tilsluttet Altibox

I 2014 bygde vi ut Breckan, et lite felt med ca 22 kunder

Vi konsentrerer oss nå om fortettingskunder i de områdene som er bygd ut