Kraftsalg

 

 

Disse produktene tilbyr Meløy Energi:

Standard variabel pris

Svartisspot

Meløyspot

Sponsorspot

Fastpris 1 år, 2 år og 3 år

For å tegne kraftkontrakt - trykk på nedenforstående lenke:

Kraftavtale privat

Kraftavtale næring

Alle kraftprodukter faktureres etterskuddsvis etter faktisk forbruk og ingen fastledd.

For info om kraftpriser se våre hjemmesider eller Sammenlign strømpriser på strømprisportalen